Trang chủ >Khí nén Pneumax >Van bộ > Van cụm Pneumax series 2400

Van cụm Pneumax series 2400

PNEUMAX - ITALY

Loạt van điện từ này đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu đối với hệ thống khí nén điều khiển điện tử và/hoặc nối tiếp
hệ thống điều khiển đã được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất.
chúng đã được thiết kế để dễ dàng lắp ráp thành các nhóm hoặc đa tạp và bao gồm kết nối điện tích hợp để tạo điều kiện đơn giản
và tích hợp nhanh chóng vào một hệ thống điều khiển.
Dòng 2400 bao gồm các dòng sản phẩm được phân loại theo kích thước thân máy 18mm được chia thành 3 loại "LINE", "FLAT" và
"VDMA".
10 mm. và 18mm. Phạm vi van 24 VDC bao gồm một loạt các phụ kiện để sản xuất các cụm van đa dạng với
kết nối điện tích hợp.
Các mô-đun có sẵn trong hai hoặc bốn biến thể trạm để linh hoạt và được cung cấp cho môi trường iP40 hoặc iP65.

Loạt van điện từ này đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu đối với hệ thống khí nén điều khiển điện tử và/hoặc nối tiếp
hệ thống điều khiển đã được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực sản xuất.
chúng đã được thiết kế để dễ dàng lắp ráp thành các nhóm hoặc đa tạp và bao gồm kết nối điện tích hợp để tạo điều kiện đơn giản
và tích hợp nhanh chóng vào một hệ thống điều khiển.
Dòng 2400 bao gồm các dòng sản phẩm được phân loại theo kích thước thân máy 18mm được chia thành 3 loại "LINE", "FLAT" và
"VDMA".
10 mm. và 18mm. Phạm vi van 24 VDC bao gồm một loạt các phụ kiện để sản xuất các cụm van đa dạng với
kết nối điện tích hợp.
Các mô-đun có sẵn trong hai hoặc bốn biến thể trạm để linh hoạt và được cung cấp cho môi trường iP40 hoặc iP65.

 

 

  Line 1/8"
2415.52.00.24.02 (00L0120662L) Solenoid external - Solenoid external
2415.52.00.35.02 M.Sol. - M.Sol. 24DC
2415.52.00.36.72 (6425A00281) Solenoid - Differential
2415.53.31.35.09 CC M.Sol. - M.Sol. 24DC earth faston
2415.62.44.35.02 2 x 3/2 NC Sol. - Sol. 24VDC
2415.52.00.36.02 Air valve
  Line 1/4"
2411.52.00.39.12  Solenoid - Spring 24 VDC Downward
2411.52.00.39.08 M.Sol. - M.Sol. 24DC 1W
2411.52.00.39.09 SOV 18mm line M.Sol. - spring 24DC earth faston
2411.52.00.19 5/2 pneum. - spring
2411.52.00.35.03 Solenoid - Differential 
2411.52.00.36.03 Solenoid - Differential 
  Line Ø06
2416.52.00.36.03 Solenoid - Differential 
  Line Ø08
2418.52.00.36.03 Solenoid - Differential 
  Flat 1/8"
2435.52.00.35.02 Solenoid valve 5/2 24VDC
2435.52.00.35.06 Solenoid valve 5/2 110v - 2 coil 
2435.52.00.35.09 Solenoid valve 5/2 24VDC earth faston
2435.52.00.35.18 M.Sol. - M.Sol. 24DC 1W Downward
2435.52.00.36.02 Solenoid valve 5/2  - Single coil 24VDC
2435.52.00.39.02 Solenoid valve 5/2 24VDC - 1 coil 
2435.52.00.39.06 Solenoid valve 5/2 110v - 1 coil 
2435.52.00.39.08 Solenoid valve 5/2 24VDC - 1 coil 
2435.52.00.39.18 M.Solenoid - Spring 24VDC 24VDC 1w - 1 coil Downward
2435.52.00.39.58 M.Solenoid - Spring 5/2 24VDC 1w - 1 coil Downward
2435.52.00.39.62 M.Solenoid - Spring 5/2 24VDC 2.3w - 1 coil Downward
2435.52.00.39.78 M.Solenoid - Spring 5/2 24VDC 1W - 1 coil Down Extra Feed
2435.53.31.35.08 CC M.Sol. - M.Sol. 24DC 1W
2435.53.31.35.02 Solenoid valve 5/3  - Double coil 24VDC
  Flat 1/4"
2431.52.00.35.08 M.Sol. - M.Sol. 24DC 1W
2431.53.31.35.12  Solenoid valve 5/3 24VDC
2431.53.31.35.02 (6425A0109) Solenoid valve 5/3 24VDC

Sản phẩm cùng loại

Hình Tên sản phẩm Đặc tính kỹ thuật

Van bộ series 2500

Hệ thống tích hợp và tối ưu hóa hệ thống điện khí nén điều khiển.

Van bộ series 2200 optyma

Van bộ series 2300 enova

Van bộ series 2700

Van bộ enova 2

Van bộ enova 1