Trang chủ >Van cơ >Van cầu > Van cầu lắp bích GLV-10F - Yoshitake

Van cầu lắp bích GLV-10F - Yoshitake

Sản phẩm cùng loại

Hình Tên sản phẩm Đặc tính kỹ thuật

VAN CẦU ĐIỀU KHIỂN BẰNG TAY - COVNA BRANDS

Van cầu lắp bích GLV-20F - Yoshitake

Lắp bích, gang dẻo, áp suất 2.8 Mpa, nhiệt độ 300 °C

Van cầu lắp ren GLV-16 - Yoshitake

Lắp ren, gang dẻo, áp suất 2.2 Mpa, nhiệt độ 220 °C

Van cầu lắp bích Fig 61 - Mival

Lắp bích, gang, áp suất 1.6 Mpa, nhiệt độ 300 °C

Van cầu lắp bích BSV-2EN - Yoshitake

Lắp bích, gang dẻo, áp suất 1.6 Mpa, nhiệt độ 300 °C

Van cầu lắp ren GLV-1 - Yoshitake

Lắp ren, thân đồng, áp suất 1 Mpa, nhiệt độ 185 °C

Van cầu lắp bích Fig 51 - Mival

Lắp bích, gang, áp suất 1.6 Mpa, nhiệt độ 300 °C