Trang chủ >Khí nén Pneumax >Đầu nối khí nén > Đầu nối thẳng PPMF - Pneumax

Đầu nối thẳng PPMF - Pneumax


PNEUMAX - ITALY

Ren m5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2" 

Ống 4, 6, 8, 10, 12mm

Sản phẩm cùng loại

Hình Tên sản phẩm Đặc tính kỹ thuật

Van tiết lưu PSC - Pneumax

Ren RC

Đầu nối Y PPYJ - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối PPH-G - Pneumax

Ren G

Đầu nối PPH - Pneumax

Ren RC

Nút bịch PPP - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối 4 ống PPZ - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối T PPE - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối thẳng PPM - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối thẳng PPU - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối L PPV - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12