Trang chủ >Khí nén Pneumax >Đầu nối khí nén > Đầu nối thẳng PPU - Pneumax

Đầu nối thẳng PPU - Pneumax


PNEUMAX - ITALY

Ống 4, 6, 8, 10, 12mm

Sản phẩm cùng loại

Hình Tên sản phẩm Đặc tính kỹ thuật

Nút bịch PPP - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối thẳng PPMF - Pneumax

Ren RC

Đầu nối 4 ống PPZ - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối T PPE - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối thẳng PPM - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối L PPV - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối Y PPY - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối 1 ren 4 ống PPKD - Pneumax

Ren RC

Đầu nối 5 ống PPK - Pneumax

Ống 4, 6, 8, 10, 12

Đầu nối Y PPX-G - Pneumax

Ren G